Likvidace stromů

Odborné kácení a likvidace stromůLividace stromů a právní normy

Lividace stromů z právního hlediska

Ochranu dřevin upravuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 395/1992 Sb., která také upravuje některé podrobnosti týkající se likvidace stromů . Pokud se chystáte jednat s úřady, je dobré si tyto normy prostudovat a seznámit se s přesným obsahem, abyste v případě potřeby mohli věcně argumentovat.

kácení stromů úředníci povolují ve správním řízení. Jde o proces, v němž se orgány veřejné správy vyjádří k dané věci. Buď ji tedy povolí nebo zamítnou. Správní řízení se však může vést i v souvislosti s ochrannou dřevin, např. řízení o udělení pokuty za nedovolané kácení.

Správního řízení, jehož předmětem je kácení a costo del viagra en lima peru likvidace stromů , se může účastnit jen úzký okruh osob, proto se často doporučuje založit občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny. Pokud si občanské sdružení podá žádost, je k takovému správnímu řízení přizváno.

Státní orgány mají ve vztahu k ochraně dřevin, prořezávání stromů či jejich likvidací určité kompetence. Jejich rozsah je závislý na lokalitě, stupni ochrany a především typu státního orgánu. Např. obecní úřady povolují kácení stromů nebo rozhodují o pozastavení, omezení či úplném zákazu jejich kácení, případně ukládají náhradní výsadbu. Pověřené obecní úřady mohou vyhlásit památné stromy a ochranná pásma a zajišťují nebo ruší jejich ochranu. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají pravomoc stanovit podmínky fyzickým i právnickým osobám pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat. Touto činností se také rozumí likvidace stromů . V případě poškození nebo kácení stromů bez povolení, mají tyto úřady pravomoc uložit pokutu. Krajské úřady kromě výše zmíněných pravomocí rozhodují o odvolání proti rozhodnutím obecních úřadů.