Likvidace stromů

Odborné kácení a likvidace stromůLikvidace stromů ve městech

Likvidace stromů v obydlených zónách

http://www.comune.collazzone.pg.it/?x=cialis-distacco-retina Likvidace stromů v obydlených zónách, zastavěných plochách, podél silnic, pod dráty elektrického napětí či v parcích patří z hlediska bezpečnosti mezi velmi náročné činnosti dřevorubce. Při kácení stromů v těchto zónách musí dřevorubec dodržovat předem daný technologický postup. Jeho nedodržení, podcenění nebo špatné načasování káceného stromu může mít za následek změnu trajektorie pádu stromu. Pokud se směrové kácení přesně nezdaří, mohou vzniknout jak velké materiální škody, tak i škody na zdraví. Proto se preferuje při kácení stromů v obydlených zónách tzv. postupné seřezávání kmene. Takováto likvidace stromů snižuje pak možná rizika spojená s nepřesným směrovým kácením.

Velký důraz musíme klást na to, jak bylo zmíněno již výše, aby tuto činnost prováděl nejzkušenější dřevorubec, který také nese zodpovědnost za případné škody, které při prořezávání stromů i jejich likvidaci nastanou. Pro rizikové kácení stromů musí mít dřevorubec k dispozici odpovídající techniku. Pokud k místu, kde likvidace stromů probíhá, vede příjezdová komunikace, je nejjednodušším způsobem, jak zajistit postupné seřezávání, použití vysokozdvižné plošiny. Samozřejmě za předpokladu, že okolí stromu není nijak stísněné nebo že strom nemá hustou a deformovanou korunu, která by bránila průniku plošiny ke kmeni.

Likvidace stromů v obydlených zónách se musí vždy hlásit s časovým předstihem příslušným úřadům, které celou akci buď povolí nebo zamítnou. Pokud je daný strom v blízkosti komunikace a hrozí-li riziko spadnutí na tuto komunikaci nebo se přímo počítá s tím, že strom bude skácen na silnici, poněvadž je to nejlepší možnost, musí být o této skutečnosti informován dopravní inspektorát, který zajistí omezení provozu nebo úplnou uzavírku.