Likvidace stromů

Odborné kácení a likvidace stromůLikvidace stromů u cest

Likvidace stromů podél cest a komunikací

get link Likvidace stromů podél cest se v posledních letech stalo velmi diskutované téma, ke kterému se vyjadřovali jak politici, odborná veřejnost tak i laici. Trnem v oku se staly aleje podél cest především u motoristů. Zastánci silničních stromořadí upozorňují na to, že každý rok padne několik tisíc stromů a vyčítají Správě silnic a dálnic, že likvidace stromů podél cest se děje ve velkém měřítku, nepromyšleně a nesystémově. Navíc mnohdy na hranici zákonných možností. Oproti tomu úředníci poukazují na zákon o pozemních komunikacích, který problematiku stromů stojících podél komunikací upravuje.

Podle tohoto zákona nesmí silniční vegetace, tedy nejen stromy, ale i keře a rostliny, ohrozit bezpečnost silničního provozu. V důvodové zprávě, která daný paragraf doplňuje a obšírně vysvětluje, stojí, že u stromů, které jsou součástí krajnice, musí být dána přednost bezpečnosti provozu na komunikaci před ohledem na daný druh stromu. V tomto případě má kácení stromů svůj účel. Pokud však strom stojí až za příkopem a není tedy součástí krajnice, čemuž tak je ve většině případů, musí se přihlížet při správě silnice k ekologickým a krajinotvorným aspektům.

Při kácení a prořezávání stromů podél silnic se postupuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Správa a údržba silnic však povolení nepotřebuje. Likvidace stromů rostoucích podél cest jen správa oznámí příslušnému orgánu ochrany přírody.

Faktem zůstává, že na silnici každý rok zahyne v důsledku srážky auta se stromem mnoho řidičů. Toto bývá velmi často argument zastánců plošného kácení stromů podél cest. Na vině však ve většině případů není strom, ale riskantní a nezodpovědná jízda řidiče. Argumentů pro zachovávání stromořadí je však více než těch, co hovoří proti. V zimě aleje brání vytváření sněhových jazyků, v létě poskytuje stín. Slouží také jako větrolamy a na některých úsecích za špatné viditelnosti vytyčují hranice silnice.