Likvidace stromů

Odborné kácení a likvidace stromůLikvidace stromů poškozených

Likvidace stromů vyhnilých a dutých

source url Likvidace stromů , které jsou staré nebo nemocné a představují nebezpečí samovolného pádu, jsou do určité míry vždy rizikové. Jakmile je takový strom např. ve městě identifikován, nemělo by se otálet s jeho likvidací, protože představuje značné bezpečnostní riziko. V lese takovéto jedince zpravidla objevíme až při samotném kácení stromů a stačí nám k eliminaci rizika zvolit vhodný technologický postup.

Stromy mohou být napadeny středovou nebo obvodovou hnilobou. Středovou hnilobu způsobují parazitické houby, které do kmene vstupují většinou od kořenů. Středovou hnilobou jsou nejvíce ohroženy stromy, které rostou na převlhlých lokalitách nebo v místech, kde dochází k výkyvům vlhkosti. Postupně začíná kmen od středu vyhnívat, což samozřejmě mění zásadním způsobem kvalitu dřeva. http://www.comune.collazzone.pg.it/?x=chi-nn-puo-prendere-il-viagra Likvidace stromů se středovou hnilobou není tak rizikové jako v dalším případě. Obvod kmene je totiž neporušen. Na vyhnívání středu stromu přijdeme většinou až při kácení stromů, neboť se v řezu objeví tmavohnědé piliny.

Příčinou obvodové hniloby je především povrchové poranění kmene, ke kterému často dochází při kácení stromů. V tomto místě bývá strom napaden dřevokaznou houbou, která může vyhnívání kmenů způsobit. Hniloba se z povrchu kmene dále šíří směrem dovnitř. Po čase vzniká výduť, která se s postupující dřevokaznou houbou šíří také. Odhalit vznikající dutinu je samozřejmě snadnější než odhalit středovou hnilobu, která není na první pohled zřejmá. rizikové kácení stromů s výdutí je však mnohem složitější.

Mnohem bezpečnější metodou v zastavěných zónách je likvidace stromů postupným seřezáváním z vysokozdvižné plošiny nebo s použitím lezecké soupravy.